Salgsbetingelser

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for samtlige salg og leveranser fra Solar Norge AS ("Solar" eller "Selger"). Den som mottar tilbud, ordrebekreftelse eller vare fra Solar, eller som på annen måte er i kontakt med Solar i forbindelse med mulig eller gjennomført kjøp/vareleveranse fra Solar betegnes som "Kjøper".


Kjøpers eventuelle standardvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig bekreftet av Selger senest på avtaleinngåelsestidspunktet. Aksept av en bestilling med henvisning til Kjøpers standardvilkår, innebærer således ikke at selger samtidig aksepter disse uten at dette avtales særskilt.


I tillegg til salgs- og leveringsbetingelsene gjelder de alminnelige leveringsbetingelsene etter NL 01 som supplerer Solars salgs- og leveringsbetingelser. Ved motstrid eller andre uoverensstemmelser, mellom salgs- og leveringsbetingelsene og NL 01 har Solars salgs- og leveringsbetingelsene forrang.

 

Les våre Salgs- og leveringsbetingelser her

Les rutine for transportskader her

 

Nyttige skjemaer:

Reklamasjonsskjema

Returskjema