STI kurs


Kurs hvor og når du vil!
 
I Solar ønsker vi å bidra til faglig påfyll for våre kunder, slik at du som fagperson kan møte sluttkunders behov for oppdaterte forskrifter, normer og regler innen ditt fagfelt. Med Scandinavian Technology Institute ønsker vi å gi deg muligheten til å oppdatere deg på bransjefaglige nyheter.

 

STI arrangerer kurs over hele landet. Vi tilrettelegger kurs når - og hvor du vil. Om behovet er et tilrettelagt kurs for dine ansatte på deres egen arbeidsplass, så bidrar vi gjerne til det.


Har du spørsmål? 
Kontakt STI tlf 63 94 64 94/ 95 services@sti-norway.no

 

Kompetanse gjør deg konkurransedyktig!

 

Kursoversikt